Tlumočení

Poskytujeme konsekutivní a simultánní tlumočení polštiny.

Tlumočení probíhají konsekutivní nebo simultánní formou.

Konsekutivní tlumočení polštiny probíhá po úsecích, v nichž se tlumočník střídá s řečníkem. Tlumočení probíhá po předneseném projevu řečníka, v průběhu kterého si tlumočník může dělat poznámky (tlumočnický zápis). Konsekutivní tlumočení se obvykle se používá při odborných zasedáních, pracovních setkáních a obědech, služebních cestách nebo v případě malých skupin.

Simultánní (kabinové, konferenční) tlumočení polštiny probíhá současně s projevem řečníka. K tomuto tlumočení je nezbytná tlumočnická technika (v případě, že není k dispozici, jedná se o šušotáž). Řečník mluví nepřetržitě do mikrofonu a tlumočník poslouchá jeho projev ve sluchátkách a současně tlumočí do cílového jazyka. Tlumočník pracuje v tlumočnické kabině s minimálně jedním dalším kolegou, se kterým se střídá po cca 30 minutách. Toto tlumočení se používá při velkých seminářích, konferencích a sympoziích.

Poskytujeme také výjezdová tlumočení polského jazyka – v rámci celé ČR, Slovenska a Polska.

Bližší informace ohledně ceníku naleznete zde.

Poptat služby