Právní a daňové poradenství

Naše firma poskytuje právní a daňové poradenství týkající se polského právního systému v oblasti:

 • závazkového práva
 • obchodního práva a práva obchodních společností
 • občanského práva a právních vztahů k nemovitostem
 • insolvenčního práva
 • rodinného práva
 • správního práva
 • pracovního práva
 • daňového poradenství (výklad daňových předpisů, daňová optimalizace, daňová přiznání)

V rámci následující služby nabízíme:

 • sepisování smluv, listin a přípravu právních dokumentů
 • zakládání společností a komplexní zajištění korporátní agendy
 • zastupování před soudy a správními orgány
 • podporu při vyjednávání a kontraktační činnosti
 • právní due dilligence
 • úzkou spolupráci s notáři a daňovými poradci

Všechny služby jsou poskytovány v českém, polském nebo anglickém jazyce. Všechny ceny jsou sjednávány individuálně po dohodě s klientem.

Poptat služby