Soudní překlady a tlumočení

Poskytujeme soudní překlady a tlumočení polštiny.

Soudní neboli úřední překlady jsou určeny pro oficiální použití. Soudní překlad polštiny se zpravidla skládá z úvodní části, kde je uvedeno do/z kterého jazyka je překlad proveden, originálu (popř. notářem ověřené kopie), překladu a překladatelské doložky v jazyce, do kterého je text přeložen a je opatřen razítkem. 1 normostrana soudního překladu čítá 1800 znaků.

Soudní překlady zajišťuje soudní tlumočník jmenovaný krajským soudem v místě tlumočníkova bydliště. K vyhotovení soudního překladu vyžadujeme originál listiny nebo notářsky ověřenou kopii podléhající překladu.

Překlady určené pro použití v Polsku můžeme opatřit razítkem soudního tlumočníka zapsaného v Polsku. V některých případech polské úřady a instituce respektují pouze razítko „polského“ tlumočníka (zejména diplomy a vysvědčení).

Poptat služby

Přehled dokumentů podléhajících překladu:

1) Matriční dokumenty

 • Oddací list
 • Rodný list
 • Vysvědčení o způsobilosti ke sňatku
 • Úmrtní list
 • Vysvědčení, diplomy a osvědčení
  • Certifikáty
  • Dodatky k vysokoškolským diplomům
  • Maturitní vysvědčení
  • Osvědčení
  • Ročníková vysvědčení
  • Vysokoškolské diplomy
 • Právní a soudní listiny
  • Dovolání
  • Notářská doložka
  • Notářský zápis
  • Odvolání
  • Plná moc
  • Rozhodnutí o úpadku
  • Rozsudky
  • Smlouvy
 • Účetní a daňové dokumenty
  • Daňová přiznání
  • Koncesní listina
  • Rozvahy
  • Výkazy zisků a ztrát
 • Výpisy z rejstříků a registrů
  • Koncesní listina
  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Výpis z lékařské dokumentace (lékařská zpráva)
  • Výpis z registru dlužníků
  • Výpis z trestního rejstříku
  • Výpis z živnostenského rejstříku
  • Výpisy z obchodního rejstříku
 • Identifikační a evidenční doklady
  • Cestovní pas
  • Občanský průkaz
  • Technický průkaz
  • Řidičský průkaz

Zajistíme pro Vás také ověření a vyšší ověření dokumentů.

Rádi pro Vás provedeme úřední nebo notářské ověření dokumentu. V případě, že dokument budete používat v zahraničí, před provedením překladu ho opatříme apostilní doložkou.

Poptat služby

Soudní tlumočení polštiny

Soudní tlumočení provádí soudní tlumočník, který je jmenován a registrován příslušným soudem ČR a má pro svou činnost udělené oprávnění.

Provádíme následující druhy soudního tlumočení:

pro FIRMY A PODNIKATELE:

 • soudní tlumočení valných hromad společností
 • soudní tlumočení při zakládání společnosti
 • soudní tlumočení při různých změnách ve společenské smlouvě
 • a soudní tlumočení ostatních notářských zápisů

pro ÚŘADY A INSTITUCE:

 • soudní tlumočení při soudních jednání
 • soudní tlumočení pro policejní složky
 • a soudní tlumočení pro všechny specifikované úřední úkony

pro OBČANY:

 • soudní tlumočení před policejními orgány
 • soudní tlumočení svatebních obřadů
 • soudní tlumočení pro cizí státní příslušníkypři závěrečných zkouškách
 • soudní tlumočení při zajišťování osobních dokladů a dokumentů
 • a soudní tlumočení ostatních úředních úkonů

Bližší informace ohledně ceníku a termínů pro vyhotovení překladů naleznete zde.

Poptat služby